Hösten 1996 åkte jag till Swaziland för att arbeta på en fabrik ägd av SAPPI. Den hette Usutu Pulp och tillverkade pappersmassa på bal.
Jag var anställd av Kvaerner som en s.k. "Supervisor" och skulle vara en slags kausticeringsexpert från Sverige.
Jag fick ta tjänstledigt två månader från mitt ordinarie arbete på massa- och pappersfabriken AssiDomän Dynäs i Väja utanför Kramfors.
Det var en mycket upplevelserik tid för mig, både på fabriken och på fritiden. Fabriken var ganska risig och hade låg standard.
Klasskillnaden mellan svarta och vita märktes tydligt. En minnesbild från fabriken, som jag tyvärr inte har något kort på,
är när en svart operatör grillade en kyckling upphängd i en järntråd framför en av mesaugnarna.
En av höjdpunkterna på fritiden var Kruger National Park som ligger i Sydafrika norr om Swaziland.
Där var jag med på en nattsafari och fick se både lejon och leopard. En obeskrivlig upplevelse.

Diverse bilder      Fabriksbilder      Krugerparken      Fakta om Swaziland